20/05/2015

TỈNH TÁO

 TỈNH TÁO


Dừng lại một phút trước khi hành động giúp tôi có góc nhìn sáng suốt hơn và vì thế có thể hành động với sự rõ ràng, thông tuệ và lòng tốt.
(Sử dụng ảnh của  Marsel Van Oosten)

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội