08/05/2015

SÁNG SUỐT - ĐỔI THAY

Tôi có đủ quyết tâm để gieo hạt giống đổi thay ngay bây giờ, và đủ sáng suốt để chờ đến ngày hạt trổ bông.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội