14/05/2015

BỊ ẤN TƯỢNG HAY ĐƯỢC TRUYỀN CẢM HỨNG


BỊ ẤN TƯỢNG HAY ĐƯỢC TRUYỀN CẢM HỨNG
Bị ấn tượng trước người khác nghĩa là làm cho bản thân lu mờ và tự coi nhẹ mình. So sánh mình với người khác lại làm cho những phẩm chất vốn có khô héo còi cọc. 

Còn được truyền cảm hứng tức là đánh thức và làm cho những phẩm chất ấy trong tôi sống dậy và nảy nở. Cả hai cùng nhau chia sẻ và phát triển.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội