01/04/2015

CHẤP NHẬN


Tôi chấp nhận rằng mọi việc xảy ra đều có lí do và ích lợi. Tôi sống một cách thanh thản.
(Sử dụng ảnh của Mary Englebreit)

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội