16/04/2015

CHO ĐI


Lúc nào ta cũng có thể làm gì đó cho người khác dù chỉ là một hành động nhỏ. Và sống như vậy mới có ý nghĩa.
(Sử dụng ảnh của John Warren)

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội