08/03/2015

TRÒ CHƠI KIỂM SOÁT


Đôi khi ta tưởng rằng mình có thể bắt người khác làm theo ý mình. Nhưng thật ra, ai cũng có một không gian nội tâm để bộc lộ bản thân theo cách riêng... không thể xâm phạm, trừ khi chính họ cho phép người khác bước vào.(Sử dụng ảnh của Duba)

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội