03/03/2015

THỜI GIAN


Thời gian lúc nào cũng quí. Nếu ta bỏ phí hiện tại, hiện tại mau chóng trở thành quá khứ. Thời gian có thể dài dằng dặc hoặc nhanh như tên, có thể thư thả hoặc nặng nề, phụ thuộc vào trải nghiệm của ta. Hôm nay, hãy trân quí thì giờ và sử dụng sao cho đáng giá.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội