01/03/2015

SÁNG SUỐT


Sáng suốt là khi ta biết:
* Lúc nào tự mình làm, lúc nào nhờ giúp đỡ
* Lúc nào giữ chặt, lúc nào buông lơi
* Lúc nào để mọi việc diễn ra tự nhiên, lúc nào hành động để tạo ra sự khác biệt

...
(Sử dụng ảnh của Cheryl A Ertelt)

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội