17/02/2015

THƯƠNG YÊU


Tình yêu thật sự không bao giờ chấm dứt... không bao giờ bị xóa nhòa.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội