15/01/2015

TỰ QUÍ TRỌNG

Tự quí trọng là biết nghĩ tới bản thân.
Là biết lên tiếng, biết đưa ra các giới hạn và biết nói không.
(Sử dụng ảnh của Cicely Mary Barker)

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội