03/01/2015

TIẾN LÊN


Nỗ lực nghĩa là không ngừng tiến lên.
(Sử dụng ảnh của Marcie Gonzalez)

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội