27/01/2015

CỐ GẮNG LÊN


Việc gì cũng cần nỗ lực. Nếu không nỗ lực thì thậm chí ta chẳng có hớp nước mà uống. Nếu mỗi ngày cố thêm một chút thì lâu dần nỗ lực sẽ thành nội lực.
(Sử dụng ảnh của Vyacheslav Mishchenko)

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội