22/01/2015

KHOẢNG TRỜI BÌNH YÊN


Đừng để họ nhấn chìm bạn trong cơn bão của họ, mà hãy kéo họ vào khoảng trời bình yên của bạn

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội