04/12/2014

NÓI TỪ TÂM


Một người có trải nghiệm chỉ nói vài lời mà gọi dậy cả một khoảng trời... mà làm cho trải nghiệm ùa về chan chứa.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội