07/12/2014

NHỮNG BƯỚC ĐẦU TIÊN


Đừng để con đường xa xôi cách trở ngăn ta đặt những bước đầu tiên.
(Sử dụng ảnh của Tsungwei)

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội