12/12/2014

NGHE MÀ KHÔNG THẤM


Hãy để người ta nói, vì miệng là miệng của họ. Nhưng nếu là lời lãng phí thì chớ để lọt tai, vì tai là tai của mình.
(Sử dụng ảnh của Walt Disney)

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội