16/12/2014

CHẤP NHẬN


Nếu chấp nhận thay vì kháng cự hay bức xúc thì trở ngại sẽ dễ dàng ra đi.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội