29/11/2014

HÀI LÒNG


“Tôi muốn... tôi muốn...” và tôi có rất nhiều rồi mà sao vẫn thấy trống rỗng. 
“Tôi có... tôi có..” tôi quý những gì mình có và làm cho chúng giàu có, phong phú hơn mỗi ngày. A, hóa ra tôi có đủ tất cả những gì mình cần.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội