10/11/2014

KIẾM TÌM


Nếu thật lòng khao khát thì sẽ tìm thấy con đường.
(Sử dụng ảnh của Calle Höglund)

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội