08/11/2014

HỒN NHIÊN


Tôi làm theo tiếng gọi của trực giác, của lương tâm chứ không chạy theo người khác.
(Sử dụng ảnh của Kayleen West)

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội