23/10/2014

LUYỆN TẬP


Một việc khó mà ngày nào cũng làm thì khó sẽ thành dễ... và thành tự nhiên.
(Sử dụng ảnh của Chandra Wiratno)

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội