25/10/2014

DẤN THÂN


Ta thấy hạnh phúc khi ta là một phần của trò chơi cuộc sống, chứ không chỉ đứng ngoài nhăn mày nhăn mặt.
(Sử dụng ảnh của Susan Wheeler)

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội