17/09/2014

"TRÒ CÀNG GIỎI, BÀI THI CÀNG KHÓ"


Thay vì sợ hãi trở ngại, hãy coi đó là một bài kiểm tra và dũng cảm vượt qua.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội