06/09/2014

TÂM HỒN ĐỒNG ĐIỆU


Những tâm hồn đồng điệu hiểu nhau chỉ bằng một cái nhìn.
(Sử dụng ảnh của Antonie de Saint Exupery)

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội