14/09/2014

"LỰA LỜI MÀ NÓI"


Nếu chuyện chỉ cần nói 4 từ là xong thì ta chớ nên dài dòng 12 đến 15 từ. Tốt hơn là nói vắn tắt, nói mềm mỏng.
(Sử dụng ảnh của Mark Jones)

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội