10/09/2014

KHIÊM NHƯỜNG


Khiêm nhường là có thể thích nghi với mọi hoàn cảnh.
(Sử dụng ảnh của Sean O'Shea)

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội