08/08/2014

TỪ GIẬN DỮ ĐẾN YÊU THƯƠNG


Khi người ta nổi nóng, tốt nhất là mình yên lặng.
(Sử dụng tranh của Lucelle Raad)

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội