29/08/2014

NHẮC NHỞ


Nếu có ai nhắc ta một điều nhỏ vì họ yêu ta sâu sắc thì ta rất biết ơn. Nếu có ai nhắc ta một điều nhỏ vì săm soi xét nét thì ta cũng vẫn làm để ta còn tiến bộ.
(Sử dụng ảnh của Tamara Cerna)

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội