03/08/2014

NÀY CHIM ƠI, HÃY BAY LÊN!


Quá khứ là quá khứ rồi. Hôm nay là một ngày mới... tinh khôi....
(Tạm dịch lời trong ảnh: "Làm sao bạn có thể bay lên nếu vẫn chở nặng quá khứ")

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội