22/08/2014

MỖI NGÀY MỘT CHÚT


Hôm nay, ta muộn 1 phút thì ngày mai có thể ta sẽ muộn 10 phút. Hôm nay, ta sớm 1 phút thì ngày mai ta có thể sớm 2 phút, rồi 5 phút, rồi 10 phút.
(Sử dụng ảnh của Alex Noriega)

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội