29/07/2014

TÔN TRỌNG


Bằng cách tôn trọng quy luật của tự nhiên, bạn được vũ trụ bảo vệ, chở che.
(Sử dụng ảnh của Bahman Farzad)

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội