21/07/2014

RA KHỎI SỰ HỮU HẠN


Nếu lúc nào cũng tìm kiếm và tìm kiếm không ngừng, ta sẽ dần ra khỏi những thứ đang bó buộc mình.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội