14/07/2014

NÓI ÍT HIỂU NHIỀU


Ta có thể nói rất nhiều điều chỉ vẻn vẹn trong vài lời ngắn gọn. Khi nghĩ kĩ về những gì cần nói, ta nhận ra mình có thể nói ít hơn. Như thế tiết kiệm thời gian năng lượng của ta và người khác. Bản thân họ cũng muốn nghe và muốn hiểu hơn.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội