05/07/2014

GẠN ĐỤC KHƠI TRONG


Mỗi người đều có những điều tốt đẹp nhất, việc của tôi là tìm ra. Mỗi tình huống đều có ý nghĩa, cái hay là nhận ra.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội