16/07/2014

CHIẾN BINH DŨNG CẢM


Khi rắc rối xảy ra, sự bền bỉ giúp bạn cố gắng đến cùng mà không phàn nàn. Giống như mỗi lúc lại thêm một viên gạch để xây nhà, không ai nhìn thấy viên gạch nhưng tự thân ngôi nhà đã nói hết mọi điều.
(Sử dụng ảnh của Rene Cloke)

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội