17/06/2014

VỮNG BƯỚC MÀ ĐI


Nếu đã lựa chọn thì đó là con đường của ta và một mình ta thôi. Người khác có thể đi cùng nhưng không ai có thể đi hộ ta.
(Sử dụng ảnh của Matjaz Cater)

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội