12/06/2014

ĐƯỜNG XA NHƯNG ĐI LÀ SẼ ĐẾN


Mọi thứ phụ thuộc vào sự cam kết. Khi ta cam kết, ý thức trở nên tập trung và tiềm thức sẽ tìm ra mọi cách để biến ý định thành hình.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội