02/06/2014

TỰ TRỌNG


Là biết mình rõ ràng tường tận và hiểu rằng những ý kiến cùng những lời khen chê của người khác không định đoạt con người mình.
Là tin vào sức mạnh và sự phán xét của chính mình.
Là hoàn toàn chịu trách nhiệm cho những lựa chọn của mình.
(Sử dụng ảnh của Bahman Farzad)

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội