14/06/2014

ĐƠN GIẢN


Sự đơn giản mài sắc nhận thức. Tâm trí không bộn bề vì những suy nghĩ không cần thiết, ta có thể nhìn tình huống một cách sáng tỏ và ra quyết định chính xác.
(Sử dụng ảnh của Antoine de Saint-Exupéry)

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội