23/06/2014

KIÊN NHẪN


Kiên nhẫn thì giải pháp đến dễ dàng hơn. Kiên nhẫn là nhận ra rằng mọi giải pháp đều nằm ở bản thân mình.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội