29/05/2014

YÊU THƯƠNG

Nếu sợ hãi thì không thể yêu thương.
(Sử dụng ảnh của Alain Degre)

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội