20/05/2014

VÌ SAO LẠI THẾ?


Mọi thứ xảy ra đều có nguyên nhân. Khi chuyện xảy ra trái với những gì tôi nghĩ, tôi cần bình tĩnh xem xét lí do. Đã hiểu vì sao rồi thì tôi sẽ thấy nhẹ lòng và dễ chấp nhận.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội