06/05/2014

TIN TƯỞNG


Lòng tin nói “Hãy gieo đúng hạt giống, nỗ lực đúng cách và để cây trổ bông tự nhiên”. Tin tưởng không có nghĩa là thụ động mà là cân nhắc rồi hành động, và kiên nhẫn để mọi thứ diễn ra đúng lúc. 

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội