17/04/2014

KIÊN NHẪN, KIÊN NHẪN VÀ ... KIÊN NHẪN


Lòng ham thích say mê là người thầy kiên nhẫn nhất.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội