07/04/2014

CỞI MỞ


Khi tìm kiếm giải pháp, tôi sẵn sàng chờ đợi những điều bất ngờ.

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội