29/04/2014

CHO VÀ NHẬN


Nếu ta ngọt ngào với người khác, dần dà người khác sẽ ngọt ngào với ta. Nếu ta yêu thương người khác, dần dà người khác sẽ yêu thương ta.
(Sử dụng ảnh của Ernest H. Shepard)

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội