04/03/2014

GÓP NHẶT ĐIỀU HAY


Cho dù một chuyện dở vô cùng thì cũng phải có một vài ích lợi . Thế thì hãy góp nhặt điều tốt điều hay, chớ thấy cái xấu cái dở.
(Sử dụng ảnh của Ernest Howard Shepard)

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội