23/02/2014

HỢP TÁC
Hợp tác là không chỉ nhận, mà còn biết trao. Nhất là với những người mà ta cho rằng mình nghiễm nhiên được nhận từ họ.
(Sử dụng ảnh của Anil Tortop)

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội