22/01/2014

"HUYÊN NÁO VÀ TĨNH LẶNG"


Thà rằng im lặng, còn hơn là nói những điều vô bổ.
(Sử dụng ảnh của Marsel Van Oosten)

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội