29/12/2013

TỔN THUƠNG ƠI, CHÀO MI


Khi bị tổn thương, ta chỉ cần tìm lại sức mạnh trong chính mình và bước tiếp. Nếu cần nói chuyện cho mọi thứ sáng tỏ, nếu cần ngồi ngẫm nghĩ lại để nhìn mọi thứ cho thấu đáo, thì hãy làm càng sớm càng tốt. Mạnh mẽ hơn và khôn ngoan hơn.
(Sử dụng ảnh của Johanna Wright)

0 comments:

Suy tưởng được đọc nhiều nhất trong tuần

 

Copyright © SUY TƯỞNG MỖI NGÀY Design by Chương Trình Inner Space Hà Nội | Suy Tưởng Mỗi Ngày - Suy Tưởng Cho Tâm Hồn | Powered by Inner Space Hà Nội